Sản phẩm máy phay

Máy phay HOWA

Máy phay HOWA

Nước sản xuất: Nhật Bản. Kích thước bàn: 1350 x 310 mm. Hành trình X: 700 mm. Hành trình Y: 340 mm. Hành trình Z: 400 mm. Tự động chạy bàn: X, Y, Z. Loại đầu dao: NT50. Tốc độ

Máy phay NIIGATA 2UMC

Máy phay NIIGATA 2UMC

Nước sản xuất: Nhật Bản. Năm sản xuất: 1982. Kích thước bàn: 1370 x 310 mm. Hành trình X: 850 mm. Hành trình Y: 350 mm. Hành trình Z: 400 mm. Loại đầu dao: NT50. Tốc độ trục chính: 40

Máy phay TUDA

Máy phay TUDA

Nước sản xuất: Japan Kích thước bàn : 1600 x 400mm Hành trình X : 1005mm Hành trình Y : 400mm Hành trình Z : 550mm Tốc độ trục chính : 60- 1720 rpm Số cấp tốc độ : 12

Máy phay HITACHI SEIKI

Máy phay HITACHI SEIKI

Nước sản xuất: Nhật Bản Kích thước bàn: 310x135mm Hành trình X: 800mm Hành trình Y: 250mm Hành trình Z: 280mm Tốc độ trục chính: 33-2000rpm Số cấp tốc độ: 21 cấp Loại đầu dao: NT 50 Tự động chạy

Máy phay MAZAK V- 800

Máy phay MAZAK V- 800

Nước sản xuất: Nhật Bản Kích thước bàn: 310 mm x 1400mm Hành trình X: 800 mm Hành trình Y: 220 mm Hành trình Z: 250 mm Tốc độ trục chính: 58-1500 rpm Số cấp tốc độ: 16 cấp Loại

Máy phay OKAMURA

Máy phay OKAMURA

Nước sản xuất: Nhật Bản. Kích thước bàn : 755 x 2650mm Hành trình Y : 1130. Hành trình Z: 630mm. Có 02 trụ, 02 đầu.

Máy phay ENSHU

Máy phay ENSHU

Nước sản xuất : Nhật Bản Kích thước bàn : 1300x270mm Hành trình X: 600mm Hành trình Y: 200mm Hành trình Z: 490mm Tốc độ trục chính: 98->1760 rpm Số cấp tốc độ: 12 cấp Tự động chạy bàn: X,

Máy phay MAZAK

Máy phay MAZAK

Nước sản xuất : Nhật Bản Kích thước bàn : 1300×300 mm Hành trình X: 800mm Hành trình Y: 250mm Hành trình Z: 300mm Tốc độ trục chính : 95->1500 Số cấp tốc độ: 9 cấp Loại đầu dao: NT

Máy phay HiTACHI SEIKO

Máy phay HiTACHI SEIKO

Nước sản xuất: Nhật Bản Kích thước bàn: 1350x310mm Hành trình X: 670mm Hành trình Y: 260mm Hành trình Z: 360mm Tốc độ trục chính: 50-1500rpm Số cấp tốc độ: 12 cấp Loại đầu dao: NT 50 Tự động chạy

Máy phay Makino

Máy phay Makino

Nước sản xuất: Nhật Bản Kích thước bàn: 1100x250mm Hành trình X: 550mm Hành trình Y: 220mm Hành trình Z: 310mm Tốc độ trục chính: 130-2200rpm Số cấp tốc độ: 8 cấp Loại đầu dao: NT 40 Tự động chạy