Máy tiện TUDA 550 x 3000

Máy tiện TUDA 550 x 3000

Chiều dài chống tâm:3000mm
Đường kính gia công qua băng: 580mm
Đường kính gia công khi mở băng: 760mm
Đường kính gia công qua bàn dao: 310mm
Đường kính mâm cặp: 400mm
Loại mâm cặp: 04 chấu
Đường kính lỗ trục chính: 80mm
Chiều rộng băng máy: 300mm
Tốc độ trục chính: 17 – 1200 rpm
Số cấp tốc độ: 12 cấp
Kích thước máy (DxRxC): 4500 x 1200 x 1400mm

Máy tiện TUDA 550 x 3000

Máy tiện TUDA 550 x 3000