Sự mòn dao, cách mài

Sự mòn dao, cách mài

Trong quá trình cắt gọt, ma sát giữa phoi và mặt trước của dao, giữa mặt sau chính và vật gia công làm cho phần làm việc của dao bị mài mòn. Dao mòn sẽ làm giảm năng suất, độ chính xác và chất lượng của chi tiết gia công. Vì vậy khi dao tiện bị mòn người thợ phải mài lại dao.

Dao tiện thường được mài bằng máy mài hai đá. Một bên lắp đá corunđum điện phân dùng mài dao thép gió, bên còn lại lắp đá cacbit silic màu xanh dùng để mài dao làm bằng hợp kim cứng.

Để bảo đảm được vị trí cố định của dao khi mài trên máy phải có lắp bệ tỳ. Trong quá trình mài dao được ấn nhẹ vào đá và đồng thời di chuyển dọc theo mặt làm việc của đá. Làm như vậy thì mặt đá mới mòn đều và mặt cần mài được phẳng. Dao tiện được mài theo một trình tự nhất định: trước tiên mài mặt sau chính và mặt sau phụ, sau đó mới mài đến mặt trước. Chỗ giao nhau giữa lưỡi cắt chính và lưỡi cắt phụ phải mài vát nhẹ hoặc bo tròn. Sau khi mài thô cần phải mài bóng lại các mặt trước và sau của dao để bảo đảm cho lưỡi cắt thẳng và tăng tuổi thọ dao.

Hình dáng hình học của dao được kiểm tra bằng dưỡng chuyên dùng, bằng thước đo góc vạn năng hoặc thước đo góc chuyên dùng.

Theo thuviencokhi.com