giá máy bào MOTOE

Máy bào MOTOE

Máy bào MOTOE

Model: MP 70DL No: 1908 Kích thước bàn: 4050 x 640 mm Công suất động cơ: 3,7kW