giá máy tiện TUDA

Máy tiện TUDA

Máy tiện TUDA

Nước sản xuất: Nhật Bản Chiều dài chống tâm: 860 mm Đường kính gia công qua băng máy: 500 mm Đường kính gia công khi mở băng: 740 mm Đường kính gia công qua bàn dao: 260 mm Đường kính mâm