HOWA

Máy phay HOWA

Máy phay HOWA

Nước sản xuất: Nhật Bản. Kích thước bàn: 1350 x 310 mm. Hành trình X: 700 mm. Hành trình Y: 340 mm. Hành trình Z: 400 mm. Tự động chạy bàn: X, Y, Z. Loại đầu dao: NT50. Tốc độ