inox thông dụng

Chia sẻ cách phân biệt inox

Chia sẻ cách phân biệt inox

Phân biệt inox theo tính chất không nhiễm từ hoặc nhiễm từ ( bị nam châm hút ) từ đó xác định inox đó thuộc loại nào. Hiện tại trên thị trường có 4 loại thép không gỉ hay còn