lò hơi

Tìm hiểu tiết kiệm năng lượng trong lò hơi

Tìm hiểu tiết kiệm năng lượng trong lò hơi

Trong các nhà máy công nghiệp có sử dụng nhiệt thì người ta sử dụng thiết bị Nồi hơi để làm nguồn cung cấp nhiệt và dẫn nguồn nhiệt ( hơi) đến các máy móc sử dụng nhiệt Lò hơi