OKAMURA

Máy phay OKAMURA

Máy phay OKAMURA

Nước sản xuất: Nhật Bản. Kích thước bàn : 755 x 2650mm Hành trình Y : 1130. Hành trình Z: 630mm. Có 02 trụ, 02 đầu.