từ tính

Tìm hiểu cảm biến tiệm cận

Tìm hiểu cảm biến tiệm cận

Cảm biến tiệm cận kiểu điện cảm phát hiện sự suy giảm từ tính do dòng điện xoáy sinh ra trên bề mặt vật dẫn do từ trường ngoài. Cảm biến tiệm cận dùng phát hiện vật thể kim loại