TUDA 550 x 3000

Máy tiện TUDA 550 x 3000

Máy tiện TUDA 550 x 3000

Chiều dài chống tâm:3000mm Đường kính gia công qua băng: 580mm Đường kính gia công khi mở băng: 760mm Đường kính gia công qua bàn dao: 310mm Đường kính mâm cặp: 400mm Loại mâm cặp: 04 chấu Đường kính lỗ