TUDA

Máy phay TUDA

Máy phay TUDA

Nước sản xuất: Japan Kích thước bàn : 1600 x 400mm Hành trình X : 1005mm Hành trình Y : 400mm Hành trình Z : 550mm Tốc độ trục chính : 60- 1720 rpm Số cấp tốc độ : 12

Máy tiện TUDA

Máy tiện TUDA

Nước sản xuất: Nhật Bản Chiều dài chống tâm: 860 mm Đường kính gia công qua băng máy: 500 mm Đường kính gia công khi mở băng: 740 mm Đường kính gia công qua bàn dao: 260 mm Đường kính mâm