van an toàn

Tìm hiểu cấu tạo của van an toàn

Tìm hiểu cấu tạo của van an toàn

Van an toàn là loại van bắt buộc phải được kiểm định kỳ bởi những tổ chức có chức năng theo đúng qui định của nhà nước. Van an toàn là một thiết bị thủy lực dùng để điều chỉnh