van

Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của van bướm

Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của van bướm

Van bướm là van có thể dùng để đìêu tiết dòng chảy, vì vậy lực tác động của dòng chảy sẽ tác động lên đĩa van cho nên trong những điều kiện nhất định người ta sử dụng van bướm